Qui som?

El Grup Zen de Lleida forma part de la sangha del Grup Zen de Catalunya i Balears (www.zen.cat).

Aquesta és una de les sanghes de l’Escola zen Sanbô-Zen.

http://www.sanbo-zen.org

http://www.zen.cat/cat/sanbo-zen/sanbo-zen.html

Berta Meneses JiKu-an, és la mestra zen.
Es practica d’acord amb la línia zen dels seus fundadors.

http://www.zen.cat/cat/mestra/berta-meneses.html

Origen:
Línia Zen HARADA – YASUTANI – YAMADA.

Harada Daiun  (1871-1961), va ser abat i mestre Zen del monestir Hosshinji/Obama, de la branca Zen Soto. Va completar la seva formació amb el mestre Zen Rinzai Dokutan Soan, abat del Nanzenji/Kyoto, ajuntant així ambdues tradicions Soto i Rinzai.

Yasutani Haku’un  (1885-1973), un del seus successors. L’any 1954 va fundar l’Escola Zen SANBÔ KYÔDAN.

Yamada Kôun Ko’un (1907-1989) a partir de 1970 va ser el nou Roshi i president de l’Escola.

Masamichi Yamada  Ryôun és en aquest moment el president de la Sanbô-Zen.

A Espanya aquesta línia ha estat transmesa gràcies al P. Enomiya Lassalle SJ. i Anna Mª Schlüter.